du har många rättigheter
Övrigt

Dina rättigheter vid ett brott

Rättigheter och statens skyldigheter

När du blir utsatt för ett brott inkräktar någon på dina rättigheter. För i det stora handlar brottsoffers rättigheter om mänskliga rättigheter. Ur ett mindre perspektiv beror dina rättigheter på vilket brott du blivit utsatt för. Dina rättigheter är i förlängningen en skyldighet för staten.

Du kan exempelvis ansöka om skydd hos polisen om du blivit utsatt för våld eller hot, eller till och med påtryckningar. Polisen gör sedan en bedömning om hur allvarlig situationen verkar. Det finns några grupper som kan beviljas skydd av polisen. Vittnen, politiker, journalister, myndighetsanställda, den som blivit utsatt för våld av sin partner samt offer för hedersrelaterad brottslighet. Om människor inte känner sig trygga riskerar rättssäkerheten att drabbas, eftersom risken är att du inte vågar anmäla ett brott.

Kommunen och socialtjänsten har ansvar att se till att du och din familj får nödvändigt stöd och hjälp. Vad detta innebär skiljer sig från fall till fall, men det kan exempelvis handla om praktiskt stöd såväl som psykologiskt. Det kan i vissa fall också vara ekonomiskt stöd.

Polisens skyldigheter

Till den som inte talar svenska är polisen skyldiga att erbjuda tolk. Det gäller även för den som har nedsatt hörsel eller talskada. Om du är synskadad har du rätt att få informationen uppläst eller som lagrad information. Sedan ska polisen se till att deras lokaler är anpassade för rörelsehindrade. Om du har en kognitiv funktionsnedsättning är polisen skyldig att anpassa sig efter de behov du har.

Det finns ytterligare rättigheter att bevaka. Vid ett besök hos polisen får du ta med dig en stödperson. Du kan även beviljas ett målsägarbiträde, och i sådana fall är det kostnadsfritt. Du meddelar själv polis eller åklagare att du vill ha ett målsägarbiträde.

När du blivit utsatt för brott har du också rätt till vittnesstöd samt juridisk rådgivning. Om du blivit utsatt för ett allvarligare brott – som brott mot liv, hälsa eller frid – har du rätten att veta när förövaren har permission, eller inte återkommit efter permission, när han eller hon rymt eller frigivits.